“મા” અને “મા વાત્સલ્ય” યોજના નો લાભ કેવી રીતે લેવો તેમજ ક્યાંથી અને કોણ મેળવી શકે તેની પૂર્ણ માહિતી

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબો અને મધ્યમવર્ગના કુટુંબો પોતાની આવકનો મોટોભાગ ગંભીર રોગોની સારવાર પાછળ ખર્ચતા હોય છે. જેથી ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબો અનેમધ્યમવર્ગના કુટુંબોને ગંભીર પ્રકારની બિમારીના રોગોની સારવારમાં મદદ કરવા સરકારકટિબધ્ધ છે. આમ, લાભાર્થીઓને ગંભીર પ્રકારની બિમારીઓમાં કેશલેસ સારવાર, એક ઉત્તમપ્રકારની ગુણવત્તાસભર તબીબી સારવાર અને ઉંચા તબીબી ખર્ચ સામે નાણાંકીય સુરક્ષા મળી રહેતે માટે ગુજરાત રાજ્યના તમામ જીલ્લાઓમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબો માટે મુખ્યમંત્રીઅમૃતમ (મા) યોજના તા.ઝાલો૨૦૧૨થી અમલમાં મુકેલ. તેમજ યોજનાની સફળતાને ધ્યાને લઇરાજય સરકારે મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (મા) યોજનાનો વ્યાપ વધારી વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં “વાર્ષિક રૂ.૧.૨૦ લાખ કે તેથી ઓછી આવક ધરાવતા મધ્યમ વર્ગના પરિવારો (કુટુંબના મહત્તમ પાંચ વ્યક્તિ).માટે મુખ્યમંત્રી અમૃતમ “મા વાત્સલ્ય” યોજના ૧૫/૦૮/૨૦૧૪ થી અમલી કરેલ છે.

“મા” અને “મા વાત્સલ્ય” કાર્ડ ધરાવતા લાભાર્થીઓ મળેલ નિયત સારવાર નો ખર્ચે માન્ય હોસ્પિટલમાં જઈ ને લાભ લઇ શકે છે. મુખ્યમંત્રી અમૃતમ ‘મા વાત્સલ્ય’ યોજના જે યોજના હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ આધારિત છે જેમાં કોઈપણ અન્ય વીમા કંપનીનો સમાવેશ થતો નથી.

 • વર્ષ ૨૦૧૬થી યુ.વીન કાર્ડ ધારકોને પણ આ યોજના હેઠળ આવરી લીધેલ છે.
 • ગંભીર બિમારીઓ માટે કુટુંબદિઠ વાર્ષિક મહત્તમ રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા બે લાખ) સુધીની કેશલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. કુટુંબના મહત્તમ ૫ વ્યક્તિને કુટુંબના વડા, પત્ની અને ૩ આશ્રિતો લાભ મળવાપાત્ર છે. નવજાત શીશુને છઠ્ઠા સભ્ય તરીકે આ યોજનામાં આવરી લેવામાં આવે છે.
 • યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેતુ આવવા- જવાના ભાડા પેટે રૂ. ૩૦૦/- ચુકવવામાં આવે છે.
 • ગંભીર બિમારીઓ માટે લાભાર્થી કુટુંબોને “મા” તથા “મા વાત્સલ્ય” યોજના હેઠળ બર્ન્સ(દાઝેલા), હદયના ગંભીર રોગો, કીડનીના ગંભીર રોગો, મગજના ગંભીર રોગો, ગંભીર ઇજાઓ, નવજાત શિશુઓના ગંભીર રોગો, કેન્સર (કેન્સર સર્જરી, કેમોથેરાપી તથા રેડીઓથેરાપી) જેવી બિમારીઓની કુલ- ૬૨૮ જેટલી પ્રોસીજર માટે ઉતમ પ્રકારની સારવાર આપવામાં આવે છે.
 • મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (મા) યોજના હેઠળ ગુજરાત રાજ્યના તમામ ૩૩ જીલ્લાઓમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા (ગ્રામ વિકાસ વિભાગ અને શહેરી વિકાસ વિભાગની યાદી મુજબ) અંદાજે ૪૧.૫૦ લાખ કુટુંબોનો સમાવેશ થાય છે.
 • “મા વાત્સલ્ય યોજના હેઠળ રાજ્યના તમામ ૩૩ જીલ્લાઓના વાર્ષિક રૂ. ૧.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી આવક ધરાવતા મધ્યમવર્ગના પરિવારોનો સમાવેશ થાય છે.”

ગંભીર બીમારીઓ માટે કુટુંબ દીઠ વાર્ષિક મહતમ રૂ.2,00,000/- (અંકે રૂપિયા બે લાખ) સુધીની વિનામૂલ્યે સારવાર આપવામાં આવે છે.

આ યોજના હેઠળ દાઝેલા, હદયરોગ, કિડનીના ગંભીર રોગ, મગજના રોગ, ગંભીર ઈજાઓ, અકસ્માત, નવજાત શિશુઓના ગંભીર રોગો, કેન્સર ઓપ્રેસન જેવી કુલ-628 જેટલી બીમારીઓ માટે ઉતમ પ્રકાર ની સારવાર આપવામાં આવે છે.

“મા વાત્સલ્ય” યોજના નો લાભ કેવી રીતે લેવો રૂ.2,50,000 કે તેથી ઓછી આવક ધરાવે છે તેવો આવક નો દાખલો નીચે પ્રમાણે જણાવેલ અધિકારીઓ પાસેથી મેળવાનો રહેશે.

જીલ્લા કલેકટરશ્રી જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી નાયબ કલેકટરશ્રી/પ્રાંત અધિકારીશ્રી નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી તાલુકા મામલતદાર/સીટી મામલતદાર તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી નાયબ મામલતદારશ્રી

આવકનો દાખલો મેળવ્યા બાદ કુટુંબના સભ્યોને લઈને નજીક ના તાલુકા કીઓસ્કની મુલાકાત લેવી,પરિવારના પાંચ વ્યક્તિની નોંધણી કરાવી “મા વાત્સલ્ય” મેળવવું.

”મા” યોજના નો લાભ કેવી રીતે લેવો જો તમારું નામ BPL યાદીમાં હોય તો તમારા કુટુંબ ના સભ્યો ને લઇને નજીકના તાલુકા કિઓસ્કની મુલાકાત લો ત્યાર બાદ પરિવાર ના પાંચ વ્યક્તિની નોંધણી કરાવી અને “મા” કાર્ડ નો લાભ લેવો.

મુખ્યમત્રી અમૃતમ“મા” અને મા “વાત્સલ્ય” યોજના હેઠળ સહાય મળવા પાત્ર “મુખ્ય” હોસ્પિટલો ની યાદી

ક્રમ હોસ્પિટલ નુ નામ શહેર

 • 1 આરના સુપર સ્પે.હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 2 નારાયણ હદયાલય પ્રા.લી અમદાવાદ
 • 3 HCG કેન્સર સેન્ટર સોલા અમદાવાદ
 • 4 બોડી લાઈન હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 7 રાજસ્થાન હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 6 પુષ્પા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 7 HCG મલ્ટી સ્પે. હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 8 મેડીલીંક હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 9 GCS મેડીકલ કોલેજ અમદાવાદ
 • 10 સંજીવની સુપેર સ્પે હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 11 જયદીપ હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 12 પારેખ હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 13 ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 14 ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર અમદાવાદ
 • 15 કીડની ડાયા.એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર અમદાવાદ
 • 16 સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 17 યુ.એન.મહેતા કાર્ડીઓલોજી અમદાવાદ
 • 18 શેઠ વી એસ જનરલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 19 L.G મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 20 મ્યુની.કોર્પો.હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 21 જનરલ હોસ્પિટલ સોલા અમદાવાદ
 • 22 સ્પિન ઇન્સ્ટીટયુટ એન્ડ હોસ્પિટલ અમદાવાદ
 • 23 ક્રિષ્ના હોસ્પિટલ આણંદ
 • 24 M.M પરીખ કાર્દી.કેર સેન્ટર આણંદ /ખંભાત
 • 25 હનુમંત હોસ્પિટલ ભાવનગર
 • 26 HCG હોસ્પિટલ ભાવનગર
 • 27 ભાવનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ભાવનગર
 • 28 ગુજરાત અદાણી હોસ્પિટલ ભુજ
 • 29 સ્ટલિંગ રામકૃષ્ણના હોસ્પિટલ ગાંધીનગર
 • 30 GOENKA હોસ્પિટલ ગાંધીનગર
 • 31 GMERS મેડીકલ કોલેજ હોસ્પિટલ ગાંધીનગર
 • 32 ગુરુ ગોવિંદસિંહ જનરલ હોસ્પિટલ જામનગર
 • 33 પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી મલ્ટી હોસ્પિટલ કલોલ
 • 34 DDMM કાર્ડ ઇન્સ્ટીટયુટ ખેડા
 • 35 AIMS હોસ્પિટલ કચ્છ
 • 36 બા કેન્સર હોસ્પીટલ નવસારી
 • 37 ઓરેન્જ હોસ્પિટલ નવસારી
 • 38 યેશા સુપર સ્પે હોસ્પિટલ નવસારી
 • 39 યશકીન હોસ્પિટલ નવસારી
 • 40 માવજત મલ્ટી સ્પે.હોસ્પિટલ પાલનપુર
 • 41 પાટણ જનતા હોસ્પિટલ પાટણ
 • 42 GMERS મેડીકલમેડીકલ કોલેજ હોસ્પિટલ પાટણ
 • 43 સ્ટલિંગ એન્ડ લાઈફ ઇન્ડિયા લીમીટેડ રાજકોટ
 • 44 બી ટી સવાણી કીડની હોસ્પિટલ રાજકોટ
 • 45 શ્રી સત્ય સાઈ હાર્ટ હોસ્પિટલ રાજકોટ
 • 46 ક્રિષ્ના મલ્ટી સ્પે.હોસ્પિટલ રાજકોટ
 • 47 એન.પી.કેન્સર હોસ્પિટલ રાજકોટ
 • 48 યુનિકેર હોસ્પિટલ રાજકોટ
 • 49 એચ જે દોશી હોસ્પિટલ રાજકોટ
 • 50 સિવિલ હોસ્પિટલ રાજકોટ
 • 51 મેડીસ્ટાર હોસ્પિટલ પ્રા.લી. બનાસકાંઠા
 • 52 ભારત કેન્સર હોસ્પિટલ સુરત
 • 53 શ્રી બી ડી મહેતા મહાવીર હાર્ટ ઇન્સ્ટીટયુટ સુરત
 • 54 પ્રભુ જનરલ હોસ્પિટલ સુરત
 • 55 પી પી સવાણી હાર્ટ ઇન્સ એન્ડ મલ્ટી હોસ્પિટલ સુરત
 • 56 સીતા સુપર સ્પેશિયલ હોસ્પિટલ સુરત
 • 57 લાઈફ લાઈન હોસ્પિટલ સુરત
 • 58 લિઓન્સ હોસ્પિટલ સુરત
 • 59 સાચી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ સુરત
 • 60 યુંનીકેર હોસ્પિટલ સુરત
 • 61 વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ સુરત
 • 62 સુરત મ્યુનિ કોર્પો મેડી કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ સુરત
 • 63 સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત
 • 64 શ્રીજી હોસ્પિટલ એન્ડ ટ્રોમા સેન્ટર વડોદરા
 • 65 સ્ટરલિંગ એન્ડ લાઈફ ઇન્ડિયા લીમીટેડ વડોદરા
 • 66 ધીરજ હોસ્પિટલ એન્ડ એન્ડ સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ વડોદરા
 • 67 બેન્કર્સ હાર્ટ ઇન્સ્ટીટયુટ વડોદરા
 • 68 બરોડા હાર્ટ ઇન્સ્ટીટયુટ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર વડોદરા
 • 69 મુની સેવા આશ્રમ વડોદરા
 • 70 પ્રેમદાસ જલારામ હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 71 હિમાલયા કેન્સર હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 72 વિરોક સુપર સ્પે.હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 73 પારૂલ સેવાશ્રમ હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 74 રીધમ હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 75 નાનક સુપર સ્પે.હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 76 મેટ્રો હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 77 SCHVIJK હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 78 બેન્કર્સ હાર્ટ એન્ડ મલ્ટી સ્પે.હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 79 એસ.એસ.જી.સિવિલ હોસ્પિટલ વડોદરા
 • 80 GMERS મેડીકલ વલસાડ વડોદરા
 • 81 નાડકારની હોસ્પિટલ વલસાડ
 • 82 GMERS હોસ્પિટલ વલસાડ વલસાડ

મિત્રો આ માહિતી દરેક વ્યક્તિ માટે મહત્વપૂર્ણ છે જેથી તમારા દરેક મિત્ર સાથે શેર કરો.

તમે આ લેખ “GujaratiDunia – ગુજરાતી દુનિયા” ના માધ્યમ થી વાંચી રહ્યા છો. અમારો આ લેખ વાચવા માટે આપનો ખુબ ખુબ આભાર, અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને આ લેખ ગમ્યો હશે, જો ગમ્યો હોય તો આ લેખ ને વધુ માં વધુ શેર કરશો.

જો તમારે અવનવી મજેદાર પોસ્ટ અને આર્ટીકલ વાંચવા હોય તો અમારા આ પેઇઝને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. આ પેઇઝ પર તમને બધી પ્રકારની માહિતી મળતી રહેશે, જે કદાચ તમે ક્યાંયે વાંચી નહીં હોય. અત્યારે જ લાઇક કરો ફેસબુક પેઇઝ “ “GujaratiDunia – ગુજરાતી દુનિયા ” ને..

નોંધ:- આ લખાણ ની કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજૂરી લેવી જરૂરી છે.(ગુજરાતી દુનિયા ટીમ )
Email – [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here